:q 泽信2021年3月21日最新施工进度-邯郸搜狐焦点

泽信2021年3月21日最新施工进度

浏览(-) 回复(0)
发表新帖 回复楼主

搜狐焦点网邯郸站

9复式楼

私信

发表于 2021-03-22 10:12:24

1楼


和熙府施工进度

1#外墙保温找平层施工完成,公区精装墙面砖        2#外墙保温找平层施工完成,公区精装墙面砖 

完成,玻璃安装完成                                                 完成,玻璃安装完成 

                                               


3#公区精装墙面砖完成,外墙找平完成,        4#公区精装墙面砖完成,外墙找平完成,  

    玻璃安装完成                                                     玻璃安装完成


5#玻璃安装完成                                                    6#玻璃安装完成 7#抹灰完成80%,外墙找平完成10%                   8#玻璃安装完成9#抹灰完成80%,外墙找平完成10%                   10#抹灰完成70%,主框安装完成50%11#玻璃安装完成                                                 12#抹灰完成80%,外墙找平完成10%15#砌筑完成  附框安装完成

13#砌筑完成  附框安装完成                                  14#砌筑完成  附框安装完成

云樾天著施工进度

1#13层结构施工完成                                          2#13层墙柱钢筋绑扎


3#13层墙柱钢筋绑扎                                           4#4层顶模板安装


6#13层墙柱模板安装                                        9#13层结构施工完成

11#13层顶模板安装                                             12#13层顶模板安装   


15#13层顶模板安装                                              18#13层顶板钢筋绑扎

19#13层顶板钢筋绑扎                                         20#一层二层结构施工


21#主体结构封顶                                                    22#14层结构施工完成


23#一层二层结构施工                                          24#主体结构施工封顶  


25#主体结构施工封顶                                             26#一层二次结构施工


27#一层二次结构施工                                            28#一层二次结构施工    


泽信云筑施工进度

1#一层墙柱钢筋绑扎                                              2#二层墙柱钢筋绑扎  


3#二层墙柱钢筋绑扎                                            4#一层墙柱钢筋绑扎


9#一层墙柱钢筋绑扎                                           10#一层墙柱钢筋绑扎

回复

回复

请先登录再回复

返回顶部